Εκδότης - Επικοινωνία

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Λεωνίδου 19

54250 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2310 305515

E-mail: mailbox.cef@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.cefgreece.gr